Sinds februari dit jaar is een nieuwe Nederlandse norm beschikbaar voor kleding die is behandeld met permethrine. Het doel van deze behandeling is om teken te weren. De norm is ontwikkeld door NEN, een organisatie die Nederland ondersteunt bij het normalisatie proces.

Bescherming tegen tekenbeten is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt of recreëert. Met permethrine geïmpregneerde kleding dient als persoonlijk beschermingsmiddel. De markt voor deze kleding groeit snel. Het is niet altijd duidelijk of deze kleding voldoende bescherming biedt en veilig is. De norm NEN 8333 is ontwikkeld omdat er veel vragen over zijn. 

In de norm zijn de eisen voor werkzaamheid en veiligheid vastgelegd waaraan deze kleding moet voldoen. Lees meer over de achtergronden van de norm op de site van Stigas. Ook voor veel gestelde vragen over de norm kunt u terecht via de website van Stigas. 

Met biociden behandelde kleding wordt beschouwd als een behandeld voorwerp (treated article) en beoordeling hiervan valt onder de biocidenwetgeving. Meer algemene informatie over behandelde voorwerpen is te vinden op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en natuurlijk op biociden.nl.

Lees meer:

NEN-8333  'Beschermende kleding - bedekkende kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine'.