Nabij woonwijken in Weert en in een woonwijk in Aalten zijn exemplaren van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) bestrijdt deze exotische muggen door mogelijke broedplaatsen te verwijderen of te behandelen met een biologisch larvendodend middel (een biocide). De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat deze muggen zich vestigen in Nederland.

In Weert is de NVWA in juli 2017 gestart met de bestrijding van de tijgermug op een bedrijventerrein. Omdat er ook aan de rand van dit bedrijventerrein een tijgermug is aangetroffen, zet de NVWA de bestrijding in augustus voort in de aangrenzende wijken die binnen de bestrijdingszone vallen. Het is onduidelijk waar de tijgermuggen in de woonwijk in Aalten vandaan komen.

Nog geen toegelaten biociden voor bestrijding tijgermug

Op de Nederlandse markt zijn nog geen biociden toegelaten om larven en volwassen exemplaren van tijgermuggen te bestrijden. Om vestiging van dit type muggen te voorkomen heeft het Ministerie van IenM in 2015, 2016 en 2017 vrijstellingen verleend voor drie biociden voor de toepassing bij de bedrijven die gebruikte banden importeren. Deze vrijstellingen zijn verleend aan het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de NVWA bestrijdt de tijgermug in opdracht van VWS. Tot 2015 zijn er alleen nabij bedrijven die gebruikte banden importeren tijgermuggen gevonden. Omdat in 2016 voor het eerst ook tijgermuggen zijn aangetroffen in een woonwijk in Veenendaal en op Schiphol, worden sinds september 2016 vrijstellingen afgegeven, waarbij de middelen ook op andere locaties kunnen worden toegepast.

Naar informatie over de vrijstelling voor de toe te passen biociden. ###

Wijze van bestrijding

De bestrijding van de tijgermuggen vindt plaats in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar de muggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren; ook water dat met het middel is behandeld kan gewoon gebruikt worden. Ook zwerfafval is een potentiële broedplaats. Daarom wordt gedurende het muggenseizoen extra aandacht besteed aan het opruimen van afval in de wijk. Deze muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.

Bestrijdingswijze lijkt effectief

In 2016 zijn de aangetroffen tijgermuggen in een woonwijk in Veenendaal op de bovenstaande wijze bestreden. In deze woonwijk zijn in 2017 vallen geplaatst, om te controleren of de tijgermug niet heeft kunnen overwinteren. In de betreffende woonwijk zijn tot op heden nog geen tijgermuggen gevonden. Het lijkt er dus vooralsnog op dat de aanpak (broedplaatsverwijdering en toepassen larvendodend middel) effectief is.

Geen direct gezondheidsrisico

De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya kunnen overdragen, is te verwaarlozen. Dit gebeurt wel in tropische regio's van Azië, Afrika en Amerika, landen waar deze virussen voorkomen. Volgens het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vormt de vondst van enkele tijgermuggen op dit moment geen gevaar voor de gezondheid van de inwoners, omdat de ziekten die deze mug kan overdragen (vrijwel) niet in Nederland voorkomen. Het risico op verspreiding van deze ziekten in Aalten en Weert is momenteel redelijkerwijs uitgesloten.