Bekendmakingen registraties biociden en gebruik van biociden in de landbouw.

Bekendmakingen registraties biociden

Op 26 juli### en 23 augustus### heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op de website bekendmakingen gedaan over verschillende nieuwe biociden, herregistraties van bestaande biociden, uitbreidingen van biociden en intrekkingen van biociden.

Nederlands beleid feromonen

Het Ctgb heeft beleid vastgesteld voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen met feromonen of lokstoffen als werkzame stof, en verduidelijkt wanneer ze wel of geen toelating nodig hebben. Het sluit daarmee aan bij de recente Europese guidance (2016) en afspraken die daarover in Europa zijn gemaakt in mei 2017. Lees meer over het Nederlandse beleid over feromonen op de website van het Ctgb###.

Gebruik van biociden in de landbouw

De Europese Commissie geeft aan desinfectiemiddelen om gewassen te beschermen te beschouwen als gewasbeschermingsmiddelen. Voor dit doel kunnen biociden worden gebruikt als ze zijn toegelaten voor algemene hygiëne. Het Ctgb publiceert het beleid voor het toelaten van biociden die gebruikt kunnen worden voor het beschermen van gewassen###. Dat sluit volledig aan bij Europese afspraken en richtsnoeren. Het beleid geldt voor nieuwe toelatingen en bij herregistratie van bestaande toelatingen onder de Biocidenverordening. Bestaande toelatingen worden niet opengebroken.