De nieuwe BPR Subgroup (BPRS) is opgericht voor het bevorderen van een consistente interpretatie van de Europese biocidenverordening door de verschillende nationale handhavingsinstanties.

In deze groep kunnen ervaringen worden uitgewisseld, gediscussieerd worden over interpretaties en ‘best practices’ worden gedeeld. Dit moet uiteindelijk leiden tot een toename van de juridische zekerheid voor bedrijven. Zie voor meer informatie de ECHA Newsletter november 2017.