Corine Komen is per 1 november begonnen als nieuwe coördinator van het Kennisnetwerk Biociden. Zij volgt Mark Montforts op, die het Kennisnetwerk Biociden oprichtte en het coördinatorschap de afgelopen maanden tijdelijk waarnam na het vertrek van José Vos. Corine werkt sinds 1 november bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en was daarvoor ruim 14 jaar werkzaam bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Corine Komen

Als coördinator van het Kennisnetwerk wil Corine partijen bij elkaar brengen, om met elkaar te werken aan duurzaam biocidengebruik. Corine: “de kern van het Kennisnetwerk is dat we met elkaar zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. We willen dat biociden alleen gebruikt worden als het moet, maar dat zij beschikbaar zijn wanneer nodig”.

Corine ziet het zoeken naar alternatieven voor biociden als een doelstelling van het Kennisnetwerk: “Het is een doel van de overheid om zo veel mogelijk zonder chemische stoffen te werken. Tijdens kennisnetwerk bijeenkomsten gaan we dus ook op zoek naar alternatieven. Zo is bij plaagdierbestrijding integrated pest management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) volop in ontwikkeling. Daarbij zijn biociden het sluitstuk.”

Conserveermiddelen belangrijk in 2018

Conserveermiddelen zijn voor het Kennisnetwerk in 2018 belangrijk: “We beginnen hier een expeditie om te ontdekken waar de kennis en informatiebehoefte ligt. Op dit moment beoordeelt Europa de werkzame stoffen die in conserveermiddelen worden gebruikt. Als werkzame stoffen niet goedgekeurd worden, moeten middelen van de markt af. We willen tijdig ontdekken of er problemen komen als er werkzame stoffen wegvallen.”

Corine is gewend om met verschillende partijen uit het biocidenwerkveld samen te werken. Tijdens haar werk als beleidsmedewerker bij het Ctgb zat ze vaak om tafel met ministeries en stakeholders, zoals de brancheverenigingen. Ook vertegenwoordigde ze Nederland in het Europese Biocidal Product Committee, waar goedkeuringsaanvragen voor werkzame stoffen in biociden worden afgehandeld.

Corine komt oorspronkelijk uit Noord-Holland maar woont al jaren in Putten op de Veluwe. Haar hobby’s zijn sporten, wandelen en lezen. Zij doet vrijwilligerswerk in de natuur (opschonen grafheuvels en beken) en is vrijwilliger bij een zwemvereniging. Corine is getrouwd en heeft drie kinderen.