Heeft u in 2016 een kennisgeving ingediend bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) van een werkzame stof die ter plaatse (in situ) wordt gegenereerd? Dan dient u binnen twee jaar na goedkeuring van de kennisgeving een aanvraag tot goedkeuring van de werkzame stof in te dienen.

Bovenstaande is van toepassing wanneer uw werkzame stof niet wordt geëvalueerd in het Werkprogramma, maar wanneer u in 2016 een kennisgeving bij ECHA hebt ingediend. De 'aanvraag tot goedkeuring van de werkzame stof' bestaat onder andere uit het dossier waarin naast werkzaamheid en fysisch-chemische eigenschappen, de veiligheid voor mens, dier en milieu worden onderbouwd.