De site schildersvak.nl waarschuwde onlangs voor het verdwijnen van watergedragen verf. Het probleem dat wordt geschetst (de bron is een artikel op de website van European Coatings) is dat stoffen die aan watergedragen verven worden toegevoegd om ze ongevoeliger te maken voor schimmels en bacteriën, met name in vloeibare toestand, meer en meer onder strikte Europese biociderichtlijnen komen te vallen. Dat ze niet toelaatbaar blijken en dat er geen alternatieven beschikbaar zijn. En de auteurs betwijfelen of er wel innovaties zullen komen. Is het al vijf voor twaalf? Moet de regelgeving anders? Of keren we terug naar de organische oplosmiddelen?

Hossein Mahmoud

De Biocidenverordering heeft grote impact op het kunnen conserveren van watergedragen formuleringen zoals verven. Toch ben ik ook ervan overtuigd dat de verfindustrie creatief genoeg is om met nieuwe oplossingen te komen die voldoen aan deze wetgeving. Dit is al eerder bewezen door formuleringen met vluchtige oplosmiddelen te vervangen door watergedragen formuleringen en dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Tegenwoordig weten we niet beter en maken we bijna alleen watergedragen formuleringen in de verfindustrie.

Ik denk alleen dat het grote verschil tussen toen en nu is, dat we nu te maken hebben met een wetgeving die continu aan verandering onderhevig is en niet altijd even duidelijk is. Die bovendien onvoldoende ruimte biedt voor innovatieve veiligere alternatieven voor de huidige biociden. Is het tijdelijk goedkeuren van stoffen, zoals bij de rodenticiden, een echte oplossing?

Aan de ene kant denk ik inderdaad dat wanneer we de risico’s van de huidige biociden accepteren op grond van economische belangen, we zeker de innovatie gaan afremmen. Bedrijven nemen dan een meer afwachtende houding aan. Aan de andere kant zijn er weinig veiligere alternatieven die geregistreerd staan onder de nieuwe Verordening, dus de keuze is beperkt.

Indien de overheid op korte termijn niet besluit om de biocide registratie voor innovatieve en veiligere alternatieven te versnellen, zijn de beschikbare alternatieven voor de verffabrikant zeer beperkt. De enige oplossing is dan ook om alternatieve en veilige innovaties sneller te laten goedkeuren.

Hossein Mahmoud.
(Business Development Manager - Croda)