De website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de toelatingendatabank zijn vernieuwd. Ctgb, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) investeerden samen in een nieuwe toelatingendatabank. De databank is verrijkt met gegevens over toepassingen zodat bezoekers eenvoudiger kunnen opzoeken welke toegelaten middelen er zijn voor de door hen beoogde toepassing.

De vernieuwde databank sluit aan bij het Rijksbeleid om ruwe data te ontsluiten voor gebruik door particulieren en bedrijfsleven. De Ctgb-website biedt, naast de specialistische informatie voor aanvragers, nu meer laagdrempelige informatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor geïnteresseerden.