Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Videoverslag event 'Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing'

Op 6 november 2018 kwamen plaagdierbeheersers, hun opdrachtgevers en overheden bij elkaar om te praten over de aanpak van het ratten en muizenprobleem. Honderdvijftig personen spraken over de mogelijkheden en beperkingen van geïntegreerde knaagdierbeheersing.  Bekijk het videoverslag

Gevolgen Brexit voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk – met of zonder akkoord – definitief uit de Europese Unie. Beoordelen en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebeurt op basis van binnen de EU Europese unie (Europese unie) geharmoniseerde verordeningen en guidances. Na 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk geen Competent Authority meer. Voor het bedrijfsleven is het belangrijk zich dit tijdig te realiseren. Een actueel vraag-en-antwoord overzicht van de Europese Commissie geeft inzicht in de gevolgen voor biociden. Daarnaast heeft ECHA een vraagbaak met informatie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dit meldt het Ctgb

Australië voegt de EU-risicobeoordeling van biociden toe aan de lijst met geaccepteerde standaarden

Australië heeft de risicobeoordeling zoals uitgevoerd onder de Biocidenverordening toegevoegd aan de lijst van internationaal geaccepteerde standaarden voor het toelaten van chemische stoffen. Dit vergemakkelijkt het toelatingsproces in Australië van middelen die in Europa al zijn toegelaten. De in de EU Europese unie (Europese unie) geaccepteerde risicobeoordeling wordt niet zondermeer overgenomen. Mogelijk zijn er additionele criteria waar aan voldaan moet worden. Het bovenstaande staat vermeld in een artikel van Chemical Watch. Lees meer.

Biocidenregister R4BP aangepast

ECHA heeft het biocidenregister R4BP geactualiseerd. R4BP is hét software-portaal waar alle biociden-aanvragen gedaan worden. Lees meer

Meer inspanning vervanging gevaarlijke stoffen in biociden

De EU Europese unie (Europese unie) lidstaten hebben ingestemd met een plan om meer inspanning te leveren om gevaarlijke stoffen in biociden te vervangen. Lees meer
 

Workshop werkzaamheid Biociden

De Engelse competente autoriteit voor biociden HSE houdt een tweedaagse workshop “Biocides Efficacy”. Deze workshop zal aanwezigen helpen om een beter inzicht te krijgen in de datavereisten voor de beoordeling van de werkzaamheid in het kader van de biocidenverordening (BPR). Lees meer

Ctgb bekendmakingen: nieuwe biociden toegelaten voor agrarisch gebruik

In de collegevergadering van oktober heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) twee nieuwe ontsmettingsmiddelen met natriumhypochloriet toegelaten, bedoeld voor agrarisch gebruik. De middelen bevatten actief chloor en kunnen worden gebruikt voor het bestrijden van bacteriën en gisten in melkmachines. Naar het overzicht van de collegebesluiten over bociden.