Booteigenaren die willen overstappen naar een milieuvriendelijkere antifouling hebben een belangrijke vraag: werkt het wel? Momenteel worden op pleziervaartuigen in zoet en zout water verschillende alternatieven getest op werkzaamheid.

Praktijktest op zeilboten

Op twee locaties in Nederland zijn kleine zeilboten (grotendeels Valken) van verhuurbedrijven uitgerust met alternatieve antifoulingproducten. Er zijn verschillende typen coatings getest, een aantal producten op basis van folies en twee systemen op basis van ultrasoon geluid. In Heeg (Friesland, zoet water) worden zes boten getest. In Bruinisse (Zeeland, zout water) doen zeven Valken en twee kajuitjachten mee aan de test. Tot en met augustus zijn op beide locaties drie inspecties uitgevoerd.

Statische test op een testvlot

Parallel aan de praktijktest op de bootjes wordt ook een test uitgevoerd op het testvlot van Endures in de haven van Den Helder. Dit is een aangroeitest in zout water, waarin alle betrokken producten aan dezelfde omstandigheden worden blootgesteld. De resultaten van de inspecties van de boten en de aangroeitest op het testvlot worden in november gepresenteerd.

Organisatie werkzaamheidstest

Deze werkzaamheidstest is een vervolg op de Innovation Workshop on Safer and Sustainable Antifouling uit 2018. Informatie over de activiteiten en publicaties rond de vervanging van biocidale antifouling is te vinden in het bericht ‘Overcoming a substitution challenge: antifouling’ in de ECHA Newsletter van februari 2019. De werkzaamheidstest wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gecoördineerd door de HISWA en voor een belangrijk deel uitgevoerd door Endures BV in Den Helder. Presentaties en een verslag van de workshop ‘Substitution supply chain workshop on antifouling paints for recreational boats’ zijn te vinden bij de Substitution events van 2018 op de ECHA site (4-5 October 2018 | Netherlands).