Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) waarschuwt voor het gebruik van chloortabletten om zwembadwater mee schoon te houden. Tijdens de warme zomermaanden loopt het aantal vergiftigingen met de desinfecterende tabletten op tot enkele tientallen per maand.

Chloortabletten worden gebruikt om bacteriën en schimmels tegen te gaan in zwembadwater. De tabletten geven in het water namelijk langzaam chloor af. Dit heeft een desinfecterende werking. Het gebruik van de chloortabletten is echter niet geheel zonder risico. Ze bevatten namelijk chloorisocyanuraten die, in contact met water, tot hypochloriet reageren. De lage concentraties hypochloriet die aanwezig zijn in het zwembadwater vormen geen gevaar. Komt er echter vocht in de verpakking van de tabletten, dan kan dat zorgen voor dampen die schadelijk zijn wanneer ze worden ingeademd. Ook worden losgeraakte tabletten soms aangezien voor snoepjes door kinderen.

Niet alleen de NVIC waarschuwt voor de risico’s van desinfecterende middelen voor zwembadwater, ook het Franse nationale agentschap voor volksgezondheid ANSES besteedt hier aandacht aan. Op hun websites beschrijven beide organisaties juist gebruik van de middelen en wat te doen bij een vergiftiging.