Professionele plaagdierbeheersers leven de voorschriften voor het gebruik van middelen tegen ratten en muizen niet altijd goed na. De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) tikte een plaagdierbeheersingsbedrijf onlangs op de vingers naar aanleiding van controles door de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Veehouderijen stilgelegd

In oktober 2023 legde de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een aantal veehouderijen stil. Er waren sporen van een muizenbestrijdingsmiddel aangetroffen in de lever van een kalf. De NVWA constateerde dat het plaagdierbeheersingsbedrijf de regels voor het gebruik van het middel niet goed had nageleefd. Het middel was toegepast op een plek waar de kalveren het konden oplikken.

De gevolgen voor de betrokken veehouderijen zijn groot. Om deze reden waarschuwen verschillende verenigingen van veehouders hun leden om zelf alert te zijn wanneer ze een plaagdierbeheerser inschakelen (zie linkjes onderaan dit artikel). Ze willen op deze manier de veiligheid van de voedselproductie waarborgen.

Last onder dwangsom

De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt toezicht op plaagdierbeheersers vanuit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Naar aanleiding van de bevindingen van de NVWA legde de ILT een groot plaagdierbeheersingsbedrijf een last onder dwangsom op. Bij elke overtreding moet het bedrijf €5.000 per dag betalen. Het doel is een einde te maken aan de overtredingen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Integrated Pest Management ( IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management))

Sinds januari 2023 is Integrated Pest Management (IPM) voor de beheersing van ratten en muizen verplicht. IPM schrijft voor dat chemische bestrijding de laatste optie is. Er moeten eerst maatregelen worden genomen gericht op wering en preventie en mechanische bestrijding. Plaagdierbeheersers moeten deze maatregelen uitwerken in een plan van aanpak. De ILT en de NVWA zijn in gesprek met het plaagdierbeheersingsbedrijf over de implementatie van de verplichte IPM-werkwijze.

Meer informatie