Met ingang van 2022 publiceert het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de agenda en het vastgestelde verslag van de collegevergaderingen op de website. Met deze publicatie wil het Ctgb transparant zijn over besluitvormingen en overwegingen. 

Het Ctgb publiceert de definitieve besluiten en overwegingen steeds twee maanden na de vergadering.  In het belang van vrije uitwisseling van informatie, wordt intern beraad niet gedeeld.  

Het Ctgb publiceert alleen de besluiten tot toelating van een middel. De aanvragen die nog in behandeling zijn of die zijn afgewezen worden niet openbaar gemaakt.