In de tweede helft van dit jaar voert Bureau KLB in opdracht van het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een verkenning van het huidige biocidenbeleid uit. Tijdens deze verkenning brengt het bureau in kaart welke knelpunten marktpartijen ervaren. Ook worden mogelijke oplossingsrichtingen verzameld.

Het doel van de verkenning is om het biocidenbeleid goed te laten aansluiten op de praktijk. Het is niet de bedoeling het beleid volledig te herzien. Belangrijk is dat alle betrokken partijen  hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Ontwikkelaars, producenten, handelaars, toepassers of eindgebruikers die aan deze verkenning een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met Bureau KLB (klb@bureauklb.nl). Kijk op de website van bureau KLB voor meer informatie over deze verkenning.