Door de oprichting van het Kennisplatform Processierups is veel kennis beschikbaar over preventie en bestrijding van de (eiken)processierups. Bij de overlastbestrijding is de toepassing van bestrijdingsmiddelen de laatste stap. Dit schrijft minister Schouten van het ministerie van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Het toe te passen bestrijdingsmiddel moet zijn toegelaten als biocide of als gewasbeschermingsmiddel.

Geïntegreerde plaagdierbeheersing

De minister geeft aan dat de principes van de geïntegreerde plaagdierbeheersing moeten worden toegepast bij het bestrijden van de (eiken)processierups. De eerste stap is inzet op een omgeving met voldoende natuurlijke vijanden of andere preventiemaatregelen. Als dat onvoldoende is volgt niet-chemische bestrijding, zoals bijvoorbeeld door mechanisch wegzuigen. Als ook dit niet werkt, kunnen bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Voor deze middelen is een toelating door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) vereist. Dit geldt ook als het gaat om biologische bestrijdingsmiddelen, zoals bacteriën.

Biocide of gewasbeschermingsmiddel

Op de website van het Ctgb staat dat de bestrijdingsmiddelen zowel onder de Gewasbeschermingsmiddelenverordening als onder de Biocidenverordening kunnen vallen. Het Ctgb stelt dat het product een gewasbeschermingsmiddel is als het middel plantpathogenen bestrijdt. Bijvoorbeeld als het de eik beschermt tegen de eikenprocessierups. Het product is een biocide als het doel van het middel is mens en/of dier te beschermen tegen de eikenprocessierups.

Over het kennisplatform

In het Kennisplatform Processierups werken alle partijen met kennis over de beheersing van de (eiken)processierups samen. Het doel van het kennisplatform is eenduidige informatie te geven aan professionals, overheden, burgers en terreineigenaren over preventie, bestrijding, gezondheid en (na)zorg. De informatie is te vinden op www.processierups.nu.

Proef gaat niet door

Er zijn voortdurend actuele ontwikkelingen rond de aanpak van de eikenprocessierups. Zo meldt nos.nl vandaag (16 april 2020) dat een proef met een bepaald bestrijdingsmiddel toch niet doorgaat, omdat het Ctgb de risico’s voor vogels en andere insecten te groot vindt.