Arts wast zijn handen

Bacteriën kunnen steeds beter tegen desinfectantia die worden gebruikt in ziekenhuizen. Dit blijkt uit twee recente artikelen van Australische onderzoekers en de Deense ‘Environmental Protection Agency’ (EPA). Ook hebben Amerikaanse wetenschappers van de Columbia University mogelijk een chemievrij alternatief ontdekt voor de bestrijding van in ziekenhuis veelvoorkomende bacteriën.

Pidot et al. beschrijven in hun artikel dat de multiresistente bacterie Enterococcus faecium in de periode 1997 – 2015 in toenemende mate tolerant is geworden voor de alcoholen in veelgebruikte ontsmettingsmiddelen voor ziekenhuizen, zoals handdesinfectantia. De onderzoekers keken hiervoor naar monsters genomen in ziekenhuizen over een periode van 19 jaar. In recente monsters bleken bacteriën tot tien keer beter tegen alcohol te kunnen dan de bacteriën in oudere monsters.

Te lage concentraties

De toenemende tolerantie van bacteriën tegen desinfectiemiddelen wordt bevestigd in een onderzoek door de Deense EPA. Hieruit blijkt dat herhaaldelijk gebruik van te lage concentraties desinfectiemiddelen ertoe kan leiden dat bacteriën toleranter worden voor biociden. In dit onderzoek werden twee gangbare ziekteverwekkende bacteriën gebruikt als modelorganismen: Staphylococcus aureus en Listeria monocytogenes. De gebruikte biociden waren waterstofperoxide (H2O2), benzalkoniumchloride (BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)) en zilvernanodeeltjes (Ag-NP).

Uit bovenstaande artikelen blijkt een toenemende tolerantie van bacteriën tegen desinfectantia. Bekend is dat meerdere factoren de overleving van ziekenhuisbacteriën op oppervlakken, en transmissie naar en infectie van patiënten bepalen. De Australische onderzoekers geven aan dat door de toenemende tolerantie van bacteriën tegen desinfectantia aanvullende procedures nodig zijn om te voorkomen dat ziekteverwekkende bacteriën zich in de ziekenhuisomgeving verspreiden.

Amerikaanse onderzoekers bieden mogelijk een alternatief voor de bestrijding van bacteriën in ziekenhuizen. Een specifieke golflengte van ultraviolet licht kan Staphylococcus bacteriën effectief in vitro doden zonder een gevaar voor de menselijke gezondheid te vormen, zo bleek uit hun onderzoek. De auteurs van de Columbia University verwachten dat de methode een alternatief zal worden voor sommige chemische ziekenhuisdesinfectantia.