Mediterrane draaigatjes komen oorspronkelijk niet in Nederland voor. Ze komen hier terecht via potplanten uit Zuid-Europa. Zeven jaar geleden werden ze voor het eerst in ons land waargenomen; de verwachting was toen dat ze invasief zouden worden en op veel plaatsen voor ongemak zouden gaan zorgen. Inmiddels komen ze op veertien locaties voor en is de overlast aanzienlijk. Het is belangrijk om bestaande kolonies niet te laten groeien en te voorkomen dat er nieuwe ontstaan.

Door het toenemende handelsverkeer en andere bewegingen van de mens over grote afstanden, worden er steeds meer soorten verplaatst naar nieuwe leefgebieden. Op plaatsen waar een soort terechtkomt door de mens, heet zo'n soort een exoot. Zij ontsnappen op de nieuwe plek als het ware aan hun eigen ecosysteem en zijn hier bevrijd van hun roofdieren, concurrenten, ziektes en parasieten.

Op dit moment zijn er meerdere toegelaten biociden voor de bestrijding van het mediterrane draaigatje. Ook wordt er een proef gedaan met het bestrijden van draaigatjes op een alternatieve manier, zonder gebruik van biociden.