Op 6 oktober is het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event Biociden en arbo. Werknemers kunnen in hun werk (on)bewust met biociden in aanraking komen. Denk aan het desinfecteren van handen of ruimten, het verduurzamen van hout, het toepassen van antifouling op schepen of lijkbalseming. Wil jij meer te weten komen over biociden en arbeidsomstandigheden? Meld je dan nu snel aan voor deze netwerkbijeenkomst, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Biociden zijn altijd gratis en je hoort altijd dingen die je nog niet wist. Ze geven je de kans vragen te stellen, invloed uit te oefenen en meer te leren over biociden in relatie tot jouw werk(veld). 

Sprekers 

Jan Willen Andriessen werkt als senior beleidsmedewerker bij het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Hij heeft veel ervaring op het gebied van nationale en Europese wet- en regelgeving van biociden. Jan Willem trapt de middag af met een presentatie over de toelatingsprocedure van biociden.  

Angelique Welten licht vervolgens toe hoe het Ctgb arbeidsrisico’s van biociden beoordeelt. Zij werkt als risicobeoordelaar bij het Ctgb. 

Jurgen Mook werkt als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zal ingaan op de arboregels en wat er na de toelatingsprocedure van biociden nog meer moet gebeuren om veilig te kunnen werken met biociden.  

Verhalen uit de praktijk 

Daarnaast presenteren verschillende stakeholders voorbeelden uit de praktijk: Wat is het praktijkverhaal? Wat was de aanleiding en wat het probleem? Wat heb je meegemaakt? Waar worstel je mee? Waar ben je tegenaan gelopen?  

Er is ruimte voor discussie met de deelnemers én met de sprekers en is ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

Borrel 

We sluiten de bijeenkomst af met een gezellige borrel.   

Programma  

  • 13:30 – 14:00: Ontvangst op de Gaanderij 
  • 14:00 – 15:00: In de Balzaal: Presentaties van het Ctgb en het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
  • 15:00 – 15:30: Pauze 
  • 15:30 – 17:00: In de Balzaal: Praktijksituaties, vragen en discussie 
  • 17:00 – 18:00: Borrel op de Gaanderij 

Locatie  

Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event is in de sfeervolle Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 te Utrecht. 

Inschrijfformulier 

Je kunt je inschrijven via dit inschrijfformulier. 

Houd de nieuwsbrief of deze pagina van het KNB in de gaten voor meer informatie. Tot 6 oktober!