Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een innovatieregeling opengesteld. Bedoeld voor de ontwikkeling/innovatie van technieken voor een chemievrij beheer van sportvelden (gras en kunstgras). Ook de ontwikkeling van biociden met een laag risico valt onder de regeling.

De SBIR (Small Business Innovation Research) oproep richt zich op twee vraagstukken die in de sportsector spelen. Ten eerste de circulariteit van kunstgras sportvelden en het tweede vraagstuk is het milieu vriendelijk beheren van de sportvelden zowel kunstgras als natuurgras velden.

Bij het beheer van kunstgrasvelden kunnen biociden worden gebruikt voor de bestrijding van algen. Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) heeft hier eerder een KNB event ’Algenbestrijding op kunstgrasvelden’ over gehouden.

Alle informatie over de SBIR oproep en een informatiebijeenkomst over deze oproep op donderdag 18 april is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-milieuvriendelijke-sportvelden.

De deadline voor de oproep is 20 mei 9.00 uur.