Veel houtsoorten blijven buiten niet lang goed als ze niet verduurzaamd zijn. Voor die verduurzaming worden meestal biociden gebruikt. Biociden zorgen ervoor dat het hout niet gaat schimmelen en niet wordt aangetast door insecten. Het kennisnetwerk Biociden wil de kennis uitwisselen over verduurzaamd hout. Daarom organiseert het KNB op 12 oktober het webinar ‘Met biociden behandeld hout’.   

Biociden zitten in consumentenproducten, zoals tuinhout en vlonders. Maar er zijn ook veel professionele toepassingen zoals speeltoestellen, picknickbanken, bruggetjes, bouwmaterialen of steigers. Tijdens het webinar geven diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken uitleg over het onderwerp houtverduurzaming. De sprekers komen uit de sector, het beleidsveld en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  

  • Met welke stoffen mag hout worden behandeld en met welke niet;   
  • Hoe kun je deze producten veilig gebruiken en hoe weet je wat wel en niet mag;  
  • Hoe moet je op het hout aangeven dat ze met biociden zijn behandeld;  
  • Hoe gaat het verder met de werkzame stoffen binnen productsoort 8 die ‘Candidates for Substitution’ zijn?  

Voor wie? 

Het webinar is bedoeld voor inkopers, verkopers, brancheorganisaties, producenten, beleidsmakers, handhavers en adviseurs en andere betrokkenen.  

Wilt u meedoen aan het webinar?  

Het webinar vindt plaats op 12 oktober van 14:00 tot 17:00 uur.  Houd de KNB-nieuwsbrief en de KNB-website in de gaten voor meer informatie over het webinar en over het aanmelden.