Biocideproducten met quaternaire ammoniumverbindingen (quats) worden vooral door professionals gebruikt als desinfectiemiddel. Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat alle toegelaten quats bijtende eigenschappen hebben. Daarom adviseert het RIVM om op de verpakking van biocideproducten met quats de waarschuwingszin ‘bijtend voor de luchtwegen’ te plaatsen.

Tijdens een toelatingsprocedure bleek dat één bepaalde quat schadelijk kan zijn als mensen deze inademen bij een bepaalde hoeveelheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom onderzocht of andere quats die in Nederland in biociden zitten, ook schadelijk kunnen zijn bij inademing. Het blijkt dat alle toegelaten quats bijtende eigenschappen hebben. Daarom adviseert het RIVM om hiervoor te waarschuwen op de verpakking van de biocideproducten met deze stoffen.

Formulering

Als formulering stelt het RIVM ‘bijtend voor de luchtwegen’ voor. Deze waarschuwing is volgens Europese regels verplicht voor bijtende stoffen die kunnen worden ingeademd en die vanwege deze eigenschap niet op dieren mogen worden getest.

Waarschuwingszin toevoegen

De meeste quats hebben nu geen waarschuwingszin. Volgens het RIVM is het niet bekend hoe vaak biociden met deze stoffen worden gebruikt. De concentraties in de biocideproducten zijn vaak sterk verdund. Daarom verwacht het RIVM geen ernstige effecten bij blootstelling. Toch adviseert het RIVM  de waarschuwingszin toe te voegen. Want dan zijn gebruikers op de hoogte van de mogelijke schadelijke effecten na inademing. Dit zorgt er hopelijk voor dat ze veilig met deze producten omgaan.