Zeeschip

Op scheepsrompen vestigen zich veel organismen. Om dat tegen te gaan kwamen rond 1960 aangroeiwerende verven (antifouling) met tributyltin (TBT) in gebruik. Daardoor nam de purperslak in Nederland sterk in aantal af. Nu de stof al lange tijd verboden is, stijgen de aantallen weer meldt Nature Today.   

Purperslakken komen alleen voor in de getijdezone. Behalve langs de Oosterschelde en Westerschelde komt de soort in Nederland op een beperkt aantal plaatsen langs de Noordzeekust voor. Door het verbod nam de  hoeveelheid TBT in het water af en is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. Ook in de Westerschelde, waar de TBT-gehaltes het hoogst waren, is de soort nu terug. De populaties in de kustzone van de Noordzee hebben echter te lijden van zandsuppleties. Zie voor meer informatie het artikel van de stichting Anemoon in Nature Today. 

Verbod op TBT 

Het gebruik van verf met TBT is sinds 1990 verboden in de Europese Unie op rompen van schepen kleiner dan 25 meter. Vanaf 1 januari 2003 is het wereldwijd verboden om TBT nog op schepen te gebruiken en vanaf 1 januari 2008 moest alle TBT van de scheepsrompen verwijderd zijn. Het gebruik van organotinverbindingen als katalysator is nog wel toegestaan. Zie voor meer informatie over de ontwikkelingen in antifouling dit RIVM-rapport