Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) staat informatie over verschillende onderwerpen. De informatie over bestrijdingsmiddelen is geüpdatet, waardoor de informatie over biociden ook beter vindbaar is. Het onderwerp bestrijdingsmiddelen op de website is vollediger gemaakt.

Op de pagina over bestrijdingsmiddelen deelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kennis over biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast is er informatie te vinden over modellen en methodieken die worden gebruikt bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen.

Rapporten

Sinds kort zijn alle door het RIVM gepubliceerde rapporten van de afgelopen zeven jaar over bestrijdingsmiddelen per jaar terug te vinden onderaan de hoofdpagina over bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn de rapporten ook ingedeeld bij één van de zes subcategorieën van het onderwerp bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en voedsel, gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, bestrijdingsmiddelen in het milieu, omwonenden, modellen en methodieken, en biociden.