Op de website van STOWA is het laatste product van het project Ketenverkenner Biociden gepubliceerd. Dit is een praatplaat over biociden in de waterketen. De praatplaat laat zien hoe waterbeheerders grip kunnen krijgen op het effect van biociden op de waterkwaliteit. 

In het project Ketenverkenner is voor drie opkomende ‘stofgroepen’ onderzocht wat er over bekend is, welke kennis ontbreekt en hoe de impact van de betreffende groep verkleind kan worden. Het ging om de ‘stofgroepen’ biociden, consumentenproducten en microplastics. De uitkomsten van het project zijn per stofgroep visueel samengevat in drie praatplaten. Deze praatplaten geven inzicht in de stand van kennis rondom de drie stofgroepen. 

Eerdere producten Ketenverkenner 

In een KNB-artikel van april 2022 zijn alle eerdere producten van het project Ketenverkenner Biociden al toegelicht. Zo bundelt de ‘Deltafact Biociden’ de huidige kennis. Verder zijn er factsheets over verschillende biociden of biocidegroepen. De STOWA bracht het rapport Meetstrategie Biociden- overwegingen en criteria uit. Dit rapport vat de overwegingen en criteria om te komen tot een meetstrategie voor biociden in oppervlaktewater samen.  

Meer lezen?