Vlag van de Europese Unie

Onderzoekers kunnen zich tot 23 september inschrijven voor Europese projecten over antimicrobiële, antivirale en  schimmelwerende nanocoatings.  

Nanocoatings zouden tot 99,9998% effectief kunnen zijn tegen bacteriën, virussen en schimmels. Het risico op verspreiding van infecties kan hiermee worden verminderd. Dit onderwerp is relevant vanwege de coronapandemie.  

Het uit te voeren onderzoek moet gaan over de duurzame ontwikkeling van coatings die effectief zijn tegen pathogene micro-organismen. Het onderzoek moet ingaan op methoden om de coatings aan te brengen en op de vraag of de coatings bestand zijn tegen schoonmaken en niet snel verweren. Tot slot moet de toxiciteit van dergelijke nanocoatings worden onderzocht.   

De oproep vindt plaats in het kader van het HORIZON Europe-onderzoeksprogramma. Het indienen van projectvoorstellen kan nog tot 23 september 2021. Zie voor meer informatie: Funding & tenders (europa.eu)