Blauwe muur wordt gewit

Universiteit Utrecht doet samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoek naar muurverf die virussen en bacteriën kan afbreken. Volgens hoogleraar Bert Weckhuysen (faculteit Bètawetenschappen van de UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)) zou deze verf de leefruimte binnen in huis veel gezonder maken. De onderzoekers werken met katalysatormateriaal gebaseerd op koper, dat met behulp van LED-licht bacteriën en virussen moet doden.  

De techniek is vergelijkbaar met verven op basis van titaniumoxide, die werken met behulp van UV-licht. Om dit soort verf binnen te kunnen gebruiken, richten de onderzoekers zich op verf die werkt met behulp van LED-licht. De onderzoekers schatten in dat het nog wel vijf tot tien jaar duurt voor de verf op de markt komt.  

Diverse media maken melding van het genoemde onderzoek. Zie bijvoorbeeld deze berichten van RTV Utrechtde Gelderlander en de Universiteit Utrecht. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) en de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding  van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is om een reactie gevraagd.  

Reactie Ctgb 

Op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt dat verven gebaseerd op metalen (zoals koper en titanium) die als katalysator werken en onder invloed van licht micro-organismen kunnen doden, een toelating als biocide nodig hebben. Dergelijke verven genereren vrije radicalen onder invloed van bijvoorbeeld UV-licht. Deze ‘free radicals generated in situ from ambient air or water’ zijn als biocidale werkzame stoffen opgenomen in het reviewprogramma van ECHA. De verf die nu wordt onderzocht valt waarschijnlijk in deze categorie. Dit is niet helemaal duidelijk omdat koper en koperoxide ook direct als werkzame stoffen kunnen worden beschouwd. Dat moet worden uitgezocht voor een toelatingsaanvraag wordt ingediend. In Nederland zijn er nog geen toelatingen voor dit soort 'in situ' verven. 

Zie voor meer informatie Toelating in situ gegenereerde biociden | Biociden.  

Reactie LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) 

De LCI plaatst de  volgende kanttekening bij een muurverf tegen virussen:  Muren vormen geen gebruikelijke contactpunten voor de handen. Anders dan bijvoorbeeld een toetsenbord, speelgoed, deurklinken en lichtknopjes. Deze contactpunten worden vaker aangeraakt dan muren. Hierdoor is overdracht van virussen en bacteriën via een muur veel minder waarschijnlijk. In het onderzoek van de UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) is onder meer gekeken naar inactivatie van SARS-CoV-2 (het coronavirus). De internationale consensus is dat geen enkel oppervlak in de overdracht van het SARS-CoV-2 een voorname rol speelt. Daarom is het niet aannemelijk dat een desinfecterende muur een meerwaarde heeft in het voorkomen van COVID-19.