De Antea Group inventariseerde het huidige gebruik, de gevaren en de risico’s van desinfectiemiddelen op basis van formaldehyde. Dit onderzoek dient als voorbereiding op Europese besluitvorming over de hernieuwde goedkeuring van formaldehyde onder de Biocidenverordening. Deze is gepland in 2025.

Uitsluitingsstof

Formaldehyde is een stof die voldoet aan de uitsluitingscriteria genoemd in artikel 5.2 van de Biocidenverordening. Een dergelijke stof wordt in principe niet goedgekeurd, behalve als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot publiek belang.

Uitgevoerd onderzoek

Formaldehyde wordt toegepast op oppervlakken en materialen (PT2) en in de veehouderij (PT3). Het rapport beschrijft het huidige gebruik, de gevaren en de risico’s. Ook keken de onderzoekers of voor diverse toepassingen vervanging mogelijk was en wat de gevolgen zijn van wel of niet opnieuw goedkeuren van formaldehyde.

Gevolgen bij wel of niet hernieuwd goedkeuren

De Antea Group verwacht de volgende gevolgen als formaldehyde niet wordt goedgekeurd.

  • Minder zekerheid dat besmettingen effectief kunnen worden bestreden. Bijvoorbeeld bij de teelt van consumptie- en siergewassen, bij de paddenstoelenteelt, bij de desinfectie van dierenverblijven en bij desinfecterende hoefbaden.
  • Toenemend biocidegebruik, doordat toch geprobeerd wordt met minder effectieve middelen eenzelfde mate van effectiviteit van desinfectie te realiseren.
  • Negatieve invloed op de bedrijfsvoering en -resultaten, doordat langer gereinigd moet worden, er meer leegstand is en soms duurdere alternatieven aangeschaft moeten worden.
  • Verhoogd risico van illegaal gebruik van (technische) formaldehyde, aangezien dit voor andere dan biocide toepassingen (goedkoop) in de markt verkrijgbaar blijft.

De Antea Group verwacht dat bij hernieuwde goedkeuring zonder aanvullende voorwaarden er evenveel desinfectiemiddelen met formaldehyde als werkzame stof gebruikt blijven worden. De onderzoekers doen enkele suggesties voor deze aanvullende voorwaarden.

Meer informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Het rapport 'Gebruik en alternatieven formaldehyde als desinfectiemiddel' en de Kamerbrief van IenW 'Voortgang beleid chemische stoffen’ staan op de website van de Tweede Kamer.