Het Deense milieuagentschap (Miljøstyrelsen) en het Zweedse chemische agentschap (KEMI) hebben rapporten uitgebracht over controlemetingen van werkzame stoffen in biociden. De controlemetingen zijn in 2021 uitgevoerd. Beide agentschappen rapporteren dat voor een deel van de biociden de gemeten concentraties werkzame stoffen niet overeenkomen met de vermelde concentraties.

Deense controlemetingen

In het Engelstalige rapport staan de resultaten van de Deense controlemetingen. De resultaten gaan over metingen in insecticiden en rodenticiden die in 2021 zijn uitgevoerd in het kader van het geplande controleprogramma. Daarnaast zijn er meerdere ad hoc analyses uitgevoerd op rodenticiden en desinfectiemiddelen. Het doel was om te onderzoeken of de gemeten concentratie werkzame stof overeenkomt met wat er op het etiket van het product staat.

In 5 van de 10 geanalyseerde insecticiden kwam de concentratie werkzame stof overeen met de vermeldde concentratie op het etiket. De insecticiden waar de concentratie werkzame stof afweek van het etiket, bevatten allemaal de werkzame stoffen pyrethrine I & II.  In vier gevallen was de gemeten concentratie lager dan vermeld op het etiket en in één geval hoger. In de drie geanalyseerde rodenticiden kwam de concentratie werkzame stof overeen met het etiket.

De ad hoc analyses betroffen monsters van middelen die vermoedelijk rodenticiden bevatten en die zonder autorisatie waren toegepast. Ook werden de concentraties en typen werkzame stoffen in 6 hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen geanalyseerd om de werkzaamheid van de producten te beoordelen. In 2 van de 6 producten was het percentage alcohol onvoldoende voor effectieve desinfectie.

Zweeds onderzoek

Het Zweedse chemische agentschap (KEMI) heeft onlangs een vergelijkbaar rapport uitgebracht met resultaten van 89 controlemetingen in hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen uit 2021. In dit onderzoek kwam de concentratie werkzame stof in minder dan de helft van de geanalyseerde producten overeen met de concentratie op het etiket.

Het Zweedse onderzoek is een vervolg op een onderzoek uit 2020 toen bleek dat een groot aantal desinfectiemiddelen niet voldeed aan de wetgeving. Het rapport (in het Zweeds met Engelse samenvatting) is te downloaden op de website van KEMI