De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

“Biocidenverordening verandert de komende jaren niet”

“De komende jaren werkt de Europese Commissie verder aan de invoering van de Biocidenverordening, niet aan het bijstellen van de verordening.” Dit zei Mario Nagtzaam, waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden op 18 april. Lees meer.

Save the date: ontbijtbijeenkomst over algenbestrijding op kunstgrasvelden

Op donderdag 21 juni organiseren het Kennisnetwerk Biociden, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen het event ‘Algenbestrijding op kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?’. We nodigen producenten van biociden uit en iedereen die professioneel betrokken is bij de algenbestrijding op kunstgrasvelden. Lees meer.

Dubbel geïmpregneerd muskietennet beschermt beter

Malaria bij Afrikaanse kinderen voorkom je het best met een dubbel geïmpregneerde klamboe. Een klamboe die behalve met het insecticide pyrethroïden ook met piperonylbutoxide is geïmpregneerd, beschermt kinderen in Afrika veel beter tegen malaria dan een klamboe met alleen pyrethroïden. Dat blijkt uit een omvangrijke vergelijkende studie onder meer dan 15.000 kinderen die deze week verscheen in het medisch-wetenschappelijke blad The Lancet waarover NRC Handelsblad bericht. Lees meer.

Lidstaten eens over praktische uitvoering van de criteria voor hormoonverstoorders

In maart 2018 heeft de CA meeting (vergadering van bevoegde autoriteiten) twee richtsnoeren goedgekeurd voor de praktische uitvoering van het toelatingsproces aan de hand van de criteria voor de identificatie van hormoonverstoring. Eén van de documenten gaat over werkzame stoffen, de ander over middelen. Dit blijkt uit een artikel in ChemicalWatch. Lees meer.

Brancheorganisaties vrezen voor voorgestelde etikettering MIT

Europese brancheverenigingen voor de verf- en reinigingsmiddelenindustrie maken zich zorgen over de verlaagde grenswaarde voor etikettering voor de stof MIT. Ze zijn bang dat het conserveermiddel door de verwachte etiketteringsverplichtingen onder de Biocidenverordening van de markt verdwijnt. Dit blijkt uit een artikel in ChemicalWatch. Lees meer.

ECHA publiceert lijst met kennisgevingen stof/productsoort

ECHA heeft een lijst gepubliceerd met stof/productsoortcombinaties waarvoor bedrijven een kennisgeving hebben ingediend voor opname in het werkprogramma. Dit werkprogramma betreft de goedkeuring van werkzame stoffen voor toepassing in biocide producten. Lees meer.

24 en 25 oktober ‘Biocides Day’ bij ECHA

De inschrijving voor ‘Biocides Day’ op 24 en 25 oktober is begonnen. Tijdens dit evenement komen de laatste Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden aan bod en wordt er vooral gediscussieerd over wat er verbeterd moet worden. Lees meer.

Deadlines unietoelating biocideproduct

ECHA geeft op zijn website een overzicht van de deadlines voor aanvragen voor unietolatingen tot eind 2019. Met een unietoelating is een product toegestaan op de gehele Europese markt. Er is dan geen specifieke nationale toelating meer nodig. De unietoelating is bedoeld voor producten die dezelfde gebruiksvoorwaarden hebben in de hele EU Europese unie (Europese unie). Lees meer.