De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom! 


Ontbijtbijeenkomst ‘Algenbestrijding in kunstgrasvelden: welke rol hebben biociden?’

Algenbestrijding in kunstgrasvelden is niet zonder risico’s. Stoffen uit biociden kunnen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. In welke mate worden biociden op kunstgras gebruikt? Hoe gebruiken we biociden veilig voor toepasser en sporter? En wat zijn de alternatieven? Hierover spreken we tijdens de ontbijtbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden op 21 juni.  Lees meer.


Dialoog over innovatie antifouling voor pleziervaart


Op 4 of 5 oktober 2018 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een dialoog over innovatie voor antifouling (aangroeiwerende middelen) voor de pleziervaart. Het ministerie wil dat de sector meer zicht krijgt op nieuwe, duurzame alternatieven voor de gebruikelijke antifouling waarbij persistente biociden, zoals koper, in het milieu komen. Het ministerie wil innovatie van antifouling voor pleziervaart ondersteunen. Lees meer.


Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) accordeert eerste vereenvoudigde biocidetoelating geldig in de EU Europese unie (Europese unie)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stemde in de vergadering van 23 mei in met de eerste Nederlandse ‘Vereenvoudigde toelating’ voor een biocidefamilie. Met zo’n vereenvoudigde toelating van het Nederlandse Ctgb mag een toelatinghouder zijn product in de hele Europese Unie op de markt brengen. Lees meer.

Groene aanslagreiniger met DDAC zou gevaarlijk zijn voor katten

Het radioprogramma Radar meldt dat een groene aanslagreiniger met didecyldimethylammonium chloride (DDAC) brandwonden veroorzaakt in de bek van katten die het oplikken van de behandelde tegels. Het betreffende product bevat een hoge concentratie DDAC en moet voor gebruik worden verdund. Het is een toegelaten biocide. Lees meer.


Rapport over impact Biocidenverordening op ondernemingen

Veel ondernemingen die biociden maken en verkopen proberen grip te krijgen op de Biocidenverordening (BPR). De impact van de verplichtingen onder de BPR kan verstrekkende gevolgen hebben voor ondernemingen. ChemicalWatch BiocidenHub heeft een impact rapport geschreven met als doel om ondernemingen te helpen bij de basisbeginselen en vereisten van de BPR. Het rapport bevat informatie over de definities en juridische termen, belangrijke antwoorden op vragen van ondernemers die goedkeuring aanvragen voor werkzame stoffen en de toelating van producten. Lees meer.

Werkzame stoffen goedgekeurd /niet goedgekeurd door Europese Commissie


 De Europese Commissie heeft in april 2018 twee werkzame stoffen goedgekeurd en twee werkzame stoffen niet goedgekeurd, voor de bijbehorende productsoorten. Lees meer. 


ECHA geeft toelichting op hormoonverstoorders in biociden

ECHA heeft een toelichting gepubliceerd op de nieuwe Europese criteria voor het  identificeren van hormoon verstorende stoffen in biociden. De criteria zijn van toepassing vanaf 7 juni 2018. ECHA gaat in een artikel dieper in op wat hormoonverstoorders zijn, waarom ze moeten worden gereguleerd en wat de nieuwe criteria voor bedrijven betekent. Lees meer. 

Richtsnoer bijgesteld voor desinfectie van drinkwater

ECHA heeft een update gepubliceerd van het richtsnoer voor de beoordeling en evaluatie van werkzaamheid (deel B en C). Het onderdeel over productsoort 5 (desinfectie van drinkwater) is bijgesteld. Aanleiding hiervoor is de afronding van een project van EHCA op dit gebied. Lees meer. 


Minder conserveermiddel nodig door andere samenstelling verf

De juiste selectie van grondstoffen in verf kan het bederf verminderen waardoor er minder conserveermiddel nodig is. Dit concludeert het Deense ministerie van Milieu en Voedsel onder meer na een 3-jarig onderzoek. Onderzoekers optimaliseerden de gebruikte grondstoffen, de wateractiviteit, de combinatie van werkzame stoffen en het productieproces. Hierdoor kon de concentratie worden verlaagd van de stof isothiazolinonen, die een conserverende werking heeft. Lees meer. 


Bekendmakingen Ctgb

Lees hier de bekendmakingen van het Ctgb.