gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Corine Komen nieuwe coördinator Kennisnetwerk Biociden

Corine Komen

Corine Komen is per 1 november begonnen als nieuwe coördinator van het Kennisnetwerk Biociden. Zij volgt Mark Montforts op, die het Kennisnetwerk Biociden oprichtte en het coördinatorschap de afgelopen maanden tijdelijk waarnam na het vertrek van José Vos. Corine werkt sinds 1 november bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en was daarvoor ruim 14 jaar werkzaam bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Lees meer.

Herstel populatie purperslakken door afname TBT-houdende antifouling

purperslak grafiek

Door de afname van de stof tributyltin (TBT) in het water, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. Dit blijkt uit een artikel van het Compendium voor de Leefomgeving. TBT werd in aangroeiwerende verven gebruikt omdat het de aangroei van zeepokken en andere organismen op scheepsrompen remt. De stof zorgt er ook voor dat de purperslakken zich niet meer kunnen voortplanten. Lees meer.

Ziekten via knaagdieren onder de loep

In de Staat van Zoönosen 2016 ligt de focus dit jaar op ziekteverwekkers die van knaagdieren naar mensen kunnen overgaan. Het aantal mensen dat leptospirose kreeg was wederom hoog. Net als het aantal mensen dat ziek werd van het hantavirus. Voor het eerst werd in 2016 een voor Nederland nieuw type hantavirus gevonden bij mensen: het Seoulvirus. Net als in voorgaande jaren zijn voedselinfecties verreweg de meest gemelde infecties die van dier op mens overgaan. Lees meer.

Bekendmakingen registraties biociden

Op 26 oktober zijn er op de website van het Ctgb bekendmakingen gedaan van verschillende toegelaten en ingetrokken biociden. Lees meer.

Voorlichtingsbijeenkomst biociden

Op 30 november 2017 organiseert het Ctgb een voorlichtingsbijeenkomst over biociden. De bijeenkomst is gericht op potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben met het opstellen van een aanvraagdossier. De inschrijving voor deze bijeenkomst sluit op 15 november. Lees meer.

Proces voor intrekken RUB-toelatingen vastgesteld

Het Ctgb heeft het traject vastgesteld voor intrekken van de lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, de RUB-lijst. De middelen die op deze lijst staan, komen onder de Europese wetgeving te vallen. Aanvragers kunnen RUB-middelen die ze op de markt willen houden tussen 1 januari 2018 en 15 februari 2018 aanmelden bij het Ctgb. Het Ctgb spreekt dan met hen een termijn af voor dossiervorming en beoordeling. Lees meer.

Verslag en presentaties KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) Event antifouling beschikbaar

Het verslag en de presentaties van het KNB Event ‘Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’ van 24 oktober 2017 staan nu op de KNB-website. Als u deze levendige en informatieve bijeenkomst heeft gemist of als u informatie wilt terugzoeken, zie KNB Event antifouling 2017. Lees meer.

Nieuwe werkgroep voor harmonisatie handhaving Biociden

De nieuwe BPR Subgroup (BPRS) is opgericht voor het bevorderen van een consistente interpretatie van de Europese biocidenverordening  door de verschillende nationale handhavingsinstanties. Lees meer.

Voorlichtingsbijeenkomst over biociden in de land- en tuinbouw

Op het gebied van biociden verandert er de komende periode veel binnen de land- en tuibouwsector. LTO Glaskracht Nederland organiseert op dinsdag 28 november een besloten bijeenkomst voor toeleveranciers/ toelatingshouders van biociden in verschillende sectoren. Lees meer.