gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Column Hossein Mahmoud - Watergedragen verven bedreigd?

Hossein Mahmoud

De site schildersvak.nl waarschuwde onlangs voor het verdwijnen van watergedragen verf. Het probleem dat wordt geschetst (de bron is een artikel op de website van European Coatings) is dat stoffen die aan watergedragen verven worden toegevoegd om ze ongevoeliger te maken voor schimmels en bacteriën, met name in vloeibare toestand, meer en meer onder strikte Europese biociderichtlijnen komen te vallen. Lees meer.

ECHA Biociden Stakeholdersdag 26-27 september

De vijfde Biociden Stakeholdersdag vindt plaats op 26 en 27 september 2017 in Helsinki. U kunt ook op 26 september de conferentie live via webstreaming volgen. Het evenement geeft u de laatste informatie over de Biociden Verordening, de beschikbare hulpmiddelen en ondersteuning. Lees meer voor het programma.

Publieke consultatie voor toelaten HPT en MBO

De werkzame stoffen HPT en MBO worden geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen in biociden. Het aangevraagde gebruik is voor productsoorten 2, 6, 11, 12 en 13. Lees meer.

Nieuws van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

Er is een overzicht van ontwikkelingen toetsingskader biociden en een geharmoniseerde beoordeling vanantifouling. Lees meer.

KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) bijeenkomst over weefselconservering

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert 26 september in de middag de bijeenkomst Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst, ‘Welkom in elkaars wereld’.

Hierin brengen we de werelden bij elkaar van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving. We laten tijdens deze middag op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zien hoe ruim 50 professionals in de verschillende werelden veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen. Uitnodiging en aanmelding.

KNB bijeenkomst over antifouling

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op 24 oktober in de middag de bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’.

De bijeenkomst richt zich op regelgeving (biocidenbeleid en handhaving), voorlichting aan booteigenaren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven (innovatie). Dit KNB-event op 24 oktober in Amsterdam (HISWA) geeft u een actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de HISWA organiseren deze bijeenkomst. Uitnodiging en aanmelding.

Antibacteriële coating genomineerd voor RAAK-award

Het Zuyderland ziekenhuis met locaties in Geleen en Heerlen en VieCuri Medisch Centrum in Venlo heeft dit jaar een titaniumdioxide-coating in ziekenhuiskamers aangebracht. Het project is genomineerd voor de RAAK-award 2017. Lees meer.

Nieuwe werkzame stof in situ aangemeld in 2016?

Heeft u in 2016 een kennisgeving ingediend bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) van een werkzame stof die ter plaatse (in situ) wordt gegenereerd? Dan dient u binnen twee jaar na goedkeuring van de kennisgeving een aanvraag tot goedkeuring van de werkzame stof in te dienen. Lees meer.

Brexit en biociden

De Europese commissie heeft een notitie over de gevolgen van de Brexit voor bedrijven opgesteld. Na de Brexit is de UK een 'derde land' en kan dan niet meer optreden als evaluerende of referentielidstaat. Lees meer.