gloeilamp

Verschil van inzicht over verduurzaming aangroeiwerende verf

Moet antifouling met biociden worden verboden? Hoe voorkomen we dat booteigenaren naar het buitenland uitwijken voor de aankoop van aangroeiwerende verf? Zijn milieueffecten van verf belangrijk voor de consument? Deze en andere vragen stonden op 24 oktober 2017 centraal tijdens het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) event ‘Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. Lees meer.

Informatiebijeenkomst over einde Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) krijgt veel reacties en vragen op eerdere berichtgeving over het intrekken van de lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, de RUB-lijst. Vanaf 2018 is voor de RUB-middelen een toelating nodig volgens Europese wetgeving. Op donderdag 23 november is er in Ede een informatiemiddag voor iedereen met vragen over de toekomstige toelating van RUB-middelen. Lees meer.

Verbranding beste oplossing voor kippenmest met fipronil

Verbranding van kippenmest die is verontreinigd met fipronil is vanuit milieuhygiënisch oogpunt de meest geschikte methode om deze mest te verwerken. Fipronil wordt hierdoor namelijk volledig afgebroken. De stof fipronil is illegaal als biocide gebruikt tegen bloedluis bij kippen. Lees meer.

Aandacht voor veilig werken, toegelaten middelen nodig

Tijdens het KNB event Veilig en gezond weefsels conserveren, nu en in de toekomst, ‘Welkom in elkaars wereld’ zijn drie werelden bij elkaar gebracht: weefselconservering, ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en biocidenregelgeving. Het doel was innovaties, toelating en veilig werken met chemische stoffen aan te zwengelen. Door middel van korte presentaties, gevolgd door discussie, zijn de verschillende partijen geïntroduceerd. Lees meer.

"Doelgerichte hygiëne sleutel tot gezonde toekomst"

"In plaats van ons zorgen maken over dat we 'te schoon' zijn of over de ongefundeerde link tussen antibioticaresistentie en desinfectiemiddelen, moeten we gaan focussen op het principe van doelgerichte hygiëne". Deze conclusie trokken wetenschappers en specialisten tijdens het Hygiëneforum op 10 oktober 2017. Lees meer.

ECHA publiceert rekensheets producttoelating antifouling

Op de website van ECHA zijn nieuwe rekeninstrumenten en een handleiding voor de producttoelating van aangroeiwerende verven geplaatst. De handleiding omschrijft hoe de milieubeoordeling moet worden uitgevoerd. De rekeninstrumenten zijn nodig voor de blootstellingsschatting bij producten die bedoeld zijn voor pleziervaartuigen. Lees meer.

Nieuw richtsnoer milieurisicobeoordeling biociden

Op de website van ECHA is een herziene versie van het richtsnoer geplaatst waarin de milieurisicobeoordeling van biociden wordt beschreven. Het document beschrijft technisch-inhoudelijk hoe de onderdelen van de milieurisicobeoordeling worden uitgevoerd: gevaarsbeoordeling, blootstellingsschatting, effectschatting, risicobeoordeling. Lees meer.