gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

“Knelpunten desinfectie bij zorginstellingen in 2018 inzichtelijk”

Ben Minderhoud is in november 2017 lid geworden van de adviesgroep van het Kennisnetwerk Biociden. In 2018 schrijft hij namens de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie aan een position paper over desinfectie in de zorg. “Mogelijk kan het Kennisnetwerk Biociden partijen bijeen brengen om hierover te sparren.” Lees meer.

ECHA: volledig vervangen van dierproeven nog niet voorzien

Het is voorlopig niet mogelijk om dierproeven voor het testen van de schadelijkheid van chemische stoffen volledig te vervangen door alternatieve methoden. Dit staat in het ECHA rapport Non-animal approaches – Current status of regulatory applicability under the REACH, CLP and Biocidal Products regulations. Lees meer.

Criteria hormoonontregelende eigenschappen voor biociden vastgesteld


Op 17 november 2017 heeft de Europese Commissie de wetstekst gepubliceerd met daarin de wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen in biociden. De Europese Commissie is drie jaar en negen maanden te laat met het vaststellen van de criteria. Het is onduidelijk of identieke criteria toepasbaar zijn voor andere wettelijke kaders, aangezien de criteria voor gewasbeschermingsmiddelen afgewezen zijn. Lees meer.

Publieke consultatie over richtsnoer hormoonontregelende eigenschappen

Op 7 december is een concept richtsnoer gepubliceerd voor de beoordeling van wetenschappelijke informatie bij het toetsen aan de criteria voor het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen in biociden. ECHA heeft een publieke consultatie uitgeschreven, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het concept. Lees meer.

Duidelijkheid over in situ gegeneerde stoffen

Zwembadwater desinfecteren of desinfectie van een koeienuier, gebeurt vaak met biociden op basis van ter plaatse (in situ) gegenereerde werkzame stoffen. De werking is vergelijkbaar met een tweecomponentenlijm, die je aanmaakt op het moment van gebruik. Voor de risicobeoordeling van deze stoffen heeft ECHA een aanbeveling gepubliceerd. Lees meer.

Richtsnoer gaat in op inname biocidenresiduen via voeding

ECHA heeft het begeleidingsdocument aangevuld met hoofdstukken over het beoordelen van de inname van residuen van biociden via voeding. Het document geeft technisch advies over het beoordelen van gezondheidseffecten en blootstellingsschatting. Lees meer.

Werkzame stoffen goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in november 2017 vijf werkzame stoffen goedgekeurd voor de bijbehorende productsoorten. Lees meer.

Biocidenregister R4BP geactualiseerd

ECHA heeft het biocidenregister R4BP geactualiseerd. R4BP is hét software-portaal waar alle biociden-aanvragen gedaan worden.in november 2017 vijf werkzame stoffen goedgekeurd voor de bijbehorende productsoorten. Lees meer.

Bekendmakingen registraties biociden

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft bekendmakingen gepubliceerd van verschillende toegelaten en ingetrokken biociden. Lees meer.