vrouw doet mondkapje op

Uit een publicatie op www.nature.com blijkt dat mondkapjes vaak (nano-)titaniumdioxide bevatten. De onderzoekers vragen om meer regels om het gebruik van deze stof in textielproducten te beperken of af te bouwen. De biocideregelgeving wordt in het artikel niet genoemd. 

Titaniumdioxide mogelijk niet veilig bij inhalatie 

De onderzoekers wijzen erop dat titaniumdioxide mogelijk niet veilig is bij inademing. Dat zou kunnen gebeuren als de stof in een mondkapje voorkomt én vrijkomt. Of het titaniumdioxide daadwerkelijk vrijkomt en wordt ingeademd, is echter in dit onderzoek niet onderzocht. De auteurs benadrukken ook het belang van het gebruik van mondkapjes in strijd tegen het coronavirus. Het is volgens de onderzoekers onbekend of de voordelen van het dragen van mondkapjes als beschermingsmiddel opwegen tegen eventuele gezondheidsrisico’s van titaniumdioxide. Ze vragen daarom niet te stoppen met het dragen van mondkapjes, maar benadrukken dat er betere regels nodig zijn voor de toepassing van titaniumdioxide als niet-essentiële stof in mondkapjes. 

Toepassingen van titaniumdioxide 

Titaniumdioxide wordt vaak in textiel gebruikt. Bijvoorbeeld om textiel te beschermen tegen ultraviolet licht, als kleurstof of om de textiel matter te maken. Sommige textielbedrijven zijn tijdens de coronapandemie titantiumdioxide gaan toepassen in mondkapjes om antimicrobiële filters te creëren.  Met behulp van nanotechnologie zijn nanovezels geproduceerd die nano-titaniumdioxide bevatten. Ook worden coatings met nano-titaniumdioxide toegepast om de zelfreinigende en antimicrobiële eigenschappen van katoenen stof te vergroten.  

Titaniumdioxide en de biocideregelgeving 

In het werkprogramma van ECHA zit titaniumdioxide alleen in combinatie met zilverchloride. Het gaat om ‘Reaction mass of titanium dioxide and silver chloride’ en om ‘Silver chloride deposed on titanium dioxide’. Deze stoffen moeten nog worden beoordeeld, maar mogen worden toegepast in met biociden behandelde voorwerpen. Omdat titaniumdioxide niet als individuele stof in het werkprogramma van ECHA zit, mag deze stof niet als biocide worden toegepast. Dit betekent dat textiel met titaniumdioxide (maar zonder zilverchloride) niet mag worden toegepast met een biocidale claim, zoals antibacterieel.  Wordt titaniumdioxide echter om een andere reden toegevoegd, dan valt dit buiten de biocideregelgeving. De verantwoordelijkheid voor een veilig product ligt dan bij de fabrikant en in de handelsketen.  

Nog meer onderzoeksresultaten in de toekomst 

De publicatie op Nature beschrijft de tussentijdse resultaten van het Sciensano-onderzoek. Dit onderzoek loopt nog tot september 2023.