Op woensdagmiddag 28 juni 2023 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een bijeenkomst over legionellabestrijding in natte koeltorens. De bijeenkomst is in Jaarbeurs Meetup in Utrecht. Er zijn nog een paar plekken vrij. Zodra deze vergeven zijn, komt er een wachtlijst.

Waarom aanmelden?

Tijdens deze middag kun je meer leren over de techniek van natte koeltorens, het wettelijk kader en de beoordeling van biociden, de risico’s van legionella voor de volksgezondheid, en over de milieuaspecten bij het gebruik van biociden in natte koeltorens. De sprekers zijn werkzaam bij de branchevereniging Water Alliance, het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Rijkswaterstaat. Na de presentaties en tijdens de paneldiscussie kun je hen vragen stellen. Tijdens de pauze en borrel is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan of contact te leggen.

Kijk voor het volledige programma en het aanmeldformulier op de website van het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event.

Voor wie is dit interessant?

Iedereen met interesse in dit thema is welkom. De bijeenkomst kan interessant zijn voor bijvoorbeeld:

  • Gebouwbeheerders en beheerders van natte koeltorens.
  • Vertegenwoordigers van bedrijven die natte koeltorens ontwerpen en bouwen.
  • Aanbieders en gebruikers van biociden voor gebruik in natte koeltorens.
  • Adviseurs legionellapreventie.
  • Medewerkers van omgevingsdiensten.
  • Inspecteurs (toezicht en handhaving).
  • Medewerkers van andere overheden.

Eerdere KNB-events

Benieuwd naar eerdere KNB-events? Kijk dan eens op de website voor impressies van de verschillende bijeenkomsten.