Op dinsdag 23 januari namen Joke Wezenbeek (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Jabik de Boer (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) meer dan 60 deelnemers mee in de wereld van de met biociden behandelde voorwerpen. Een goedbezochte lunchlezing!

Joke Wezenbeek legde uit wat behandelende ‘voorwerpen’ eigenlijk zijn. Ook vloeistoffen kunnen bijvoorbeeld behandelde voorwerpen zijn. Het kan echter lastig zijn om te bepalen of iets een behandeld voorwerp is of een biocide of geen van beide. Hiervoor zijn drie zaken belangrijk:

  • of het product claimt een biocide eigenschap te hebben;
  • of er een werkzame stof in zit;
  • wat de primaire functie van het product is.  

Primaire of secundaire werking

Een product dat primair een biocidewerking heeft, zoals aangroeiwerende verf, valt onder de regelgeving voor biociden. De producent moet dan aantonen dat de werkzaamheid voldoet aan de eisen die er voor dat type product zijn. Is de werking van het biocide secundair dan is de regelgeving voor behandelde voorwerpen van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor verf op waterbasis die claimt schimmelbestendig te zijn, waaraan ter conservering een anti-schimmelmiddel is toegevoegd. Er gelden dan geen eisen voor hoe goed de werking moet zijn. Maar áls een bepaalde werkzaamheid wordt genoemd, dan moet de producent dit kunnen aantonen. 

Regelgeving behandelde voorwerpen?

Maar hoe zit de regelgeving voor behandelde voorwerpen dan in elkaar? Jabik de Boer gaf aan wanneer er een etiket op het voorwerp moet en wat daarop moet staan. Hij lichtte toe welke problemen dit in de praktijk oplevert. Ook vertelde hij ook wie er verantwoordelijk is voor de naleving van de regels en hoe ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) bijdraagt aan de handhaving ervan. Aan de hand van voorbeelden liet hij zien wanneer ondernemers gebruikers moeten informeren over de aanwezige werkzame stoffen en hoe het voorwerp veilig gebruikt kan worden.

Vragen over grensvlak 

Het grensvlak tussen behandelde voorwerpen en biociden en met andere regelgeving gaf aanleiding voor een aantal vragen. Dat dit thema zo lastig is komt volgens Joke en Jabik juist omdat er zoveel grensgevallen zijn. Ook kwamen er vragen over de regels rondom de werkzaamheidsclaims naar voren. Voor behandelde voorwerpen zijn hier geen eisen aan. Biocideclaims hebben hierdoor soms weinig echte meerwaarde, bijvoorbeeld voor het voorkomen van infecties. Er is een Europese lijst van werkzame stoffen die per productsoort in behandelde voorwerpen mogen zitten, maar er is nog geen lijst van de werkzame stoffen waarbij een voorwaarde voor etikettering is opgenomen. Hier is wel om gevraagd aan ECHA vanuit de Europese handhavende instanties.  

Meer informatie

De presentatie van de lunchlezing wordt gedeeld met de deelnemers. Algemene informatie over de regelgeving voor behandelde voorwerpen is te vinden op Biociden.nl. Heeft u aanvullende vragen over behandelde voorwerpen dan kunt u deze stellen via de helpdesk over behandelde voorwerpen.