Brug over sloot

Op dinsdag 22 februari kunt u deelnemen aan een kennissessie over biociden en consumentenproducten in relatie tot het watermilieu. Deze kennissessie vormt de afsluiting van het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. 

Het project Ketenverkenner bundelt de kennis over het voorkomen, de risico’s en handelingsperspectieven van biociden en consumentenproducten in het watermilieu. In de kennissessie worden de resultaten van het project gepresenteerd. Daarnaast kunnen de deelnemers meedenken over de gewenste vervolgstappen gericht op het waterbeheer. 

De kennissessie wordt georganiseerd door Deltares, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), KWR en Wageningen Environmental Research. 

U kunt zich inschrijven voor beide onderdelen of alleen voor biociden. Meer informatie en aanmelden via de website van de STOWA