Bij overlast van vliegen in stallen is voorkomen beter dan ‘genezen’. Het adviesbureau CLM heeft in een folder maatregelen op een rijtje gezet voor een aantal plagen die veel in stallen voor komen. Het gaat hierbij naast het gebruik van diergeneesmiddelen ook om het gebruik van biociden. De maatregelen volgen het principe van geïntegreerd plaagdiermanagement ( IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)), waarbij preventie de eerste stap is. De laatste stap is het gebruik van chemische middelen. In het geval van overlast door vliegen kan het nodig zijn om insecticiden te gebruiken. Het voorkomen van die overlast verdient daarnaast ook zeker de aandacht. Voor meer informatie, zie de folder.