In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) gaat Antea Group onderzoek doen naar alternatieven en het maatschappelijk belang van formaldehyde als desinfectiemiddel. Daarnaast is Antea Group gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieven en het maatschappelijk belang van een aantal werkzame stoffen die gebruikt worden als houtconserveringsmiddel.

Hulp gevraagd

Het onderzoek richt zich op het gebruik van formaldehyde in desinfectiemiddelen (PT 2 en 3) en het gebruik van propiconazool, tebuconazool en boraten in houtconserveringsmiddelen (PT 8). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden willen de onderzoekers graag in contact komen met maatschappelijke partijen en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van, de handel in en het gebruik van desinfectiemiddelen, houtconserveringsmiddelen en met houtconserveringsmiddelen behandeld hout. Ook komen de onderzoekers graag in contact met maatschappelijke partijen en experts van chemische en niet-chemische alternatieven hiervoor.

Als u informatie wilt verstrekken over het gebruik of alternatieven, neem dan contact op met de onderzoeksprojectleider, Dr. Kees Le Blansch, contact: klb@bureauklb.nl.

Herbeoordeling werkzame stoffen

De Europese Unie en de verschillende lidstaten spreken met elkaar over de herbeoordeling van een aantal werkzame stoffen die vanwege hun gevaarseigenschappen mogelijk niet voor goedkeuring in aanmerking komen. Deze werkzame stoffen zijn op dit moment nog wel goedgekeurd. Deze goedkeuring vond nog plaats onder de biocidenrichtlijn. Ter voorbereiding op de Nederlandse deelname aan deze herbeoordelingen (onder de biocidenverordening) heeft het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Antea Group gevraagd om de alternatieven en het maatschappelijk belang van deze werkzame stoffen te beoordelen. Deze beoordelingen zijn vooral gericht op de Nederlandse situatie.