Er zijn geen desinfectiemiddelen specifiek toegelaten om het coronavirus te bestrijden. In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim én het juiste toepassingsgebied hiervoor worden gebruikt. Dit volgt uit een bericht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)).

Desinfectiemiddelen met een virusclaim vallen onder productsoort 1 en 2. Productsoort 1 zijn desinfectiemiddelen voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. Productsoort 2 zijn desinfectiemiddelen die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt. Wilt u weten welke desinfectiemiddelen er in Nederland gebruikt mogen worden? Op de website van het Ctgb vind u hoe u deze kunt vinden.

Om infecties met het coronavirus te voorkomen, raadt het Ctgb bovenal aan de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) te volgen. De stappen die GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en ziekenhuizen kunnen ondernemen bij een (verdachte) coronapatiënt kunt u vinden in deze RIVM-richtlijnen. Daarnaast heeft het RIVM richtlijnen over algemene preventieve maatregelen om infecties te voorkomen in de openbare gezondheidszorg.