Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft diverse vrijstellingen afgegeven voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Deze vrijstellingen verlopen in maart 2021. Veel bedrijven vragen daarom aan het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) hoe ze een toelating kunnen krijgen voor hun desinfectiemiddel.

Uiterlijk eind november komt er een video op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beschikbaar waarin de stappen van het aanvraagproces onder overgangsrecht worden uitgelegd. Hierin is ook de verkorte beoordelingsprocedure opgenomen die mogelijk is sinds 1 september. Het overgangsrecht is van toepassing op middelen met een werkzame stof die op dit moment nog in Europa beoordeeld worden.

In december 2020 biedt het Ctgb de mogelijkheid om in een webinar antwoorden te krijgen op vragen over het aanvraagproces onder overgangsrecht. Vragen zoveel mogelijk van te voren opsturen naar: servicedesk@ctgb.nl. Houd deze nieuwsbrief en de website van het Ctgb in de gaten voor meer informatie over de datum van het webinar en de video.