De Belgische overheid heeft onderzocht hoe tijdens de coronapandemie desinfectiemiddelen gebruikt werden. Aanleiding was het hogere aantal meldingen van ongelukken bij het Antigifcentrum. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 respondenten het etiket volledig leest voor de aankoop. De helft van de gebruikers is zich niet bewust van de nodige inwerktijd voor een goede werking en de uiterste gebruiksdatum van het desinfectiemiddel. Dit blijkt uit een enquête onder 2025 Belgen.

Breed onderzoek naar gebruik desinfectiemiddelen

Sinds de coronapandemie worden desinfectiemiddelen veel vaker gebruikt dan daarvoor. Het Antigifcentrum rapporteerde tijdens de coronapandemie een hoger aantal van ongevallen met  desinfectiemiddelen. De Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wilde weten waarom.  Daarom liet de FOD in het voorjaar van 2022 een enquête uitvoeren onder 2025 Belgen naar het gebruik van desinfectiemiddelen. Van hen gebruikt 66% desinfectiemiddelen voor de huid (PT01), 67% een middel voor diverse oppervlakken (PT02) en 44% een middel voor oppervlakken die in contact komen met voeding (PT04). De vragen gingen onder meer over de gebruiksgewoonten, de risicovolle omgang met de producten, het opvolgen van de gebruiksinstructies, de aankoopprocessen en de invloed van de coronapandemie op het gebruik van desinfectiemiddelen.

Gebruiksvoorschriften worden niet of niet geheel gelezen

Eén van de belangrijkste redenen voor het onjuiste gebruik van desinfectiemiddelen, is dat de informatie op de verpakking niet, of slechts gedeeltelijk, wordt gelezen. Het deel van de respondenten dat de informatie wel leest, vindt de informatie niet duidelijk (genoeg). Dat komt volgens de respondenten door de slechte leesbaarheid (te kleine letters, te veel informatie, slecht contrast tussen tekst en achtergrond) en het moeilijke taalgebruik. Bij desinfectiemiddelen voor de huid (PT01) is 54% van alle respondenten niet op de hoogte van de nodige inwerktijd voor een goede werking of van de uiterste gebruiksdatum. 36% Denkt ten onrechte dat deze middelen een reinigende werking hebben. Bij de desinfectiemiddelen voor oppervlakken (PT02 en PT04) leest men vaak niet alle informatie op het etiket van de verpakking, zoals instructies voor verdunning of het naspoelen van oppervlakken.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van de FOD, de samenvatting van de studie en het gehele onderzoeksrapport.