S-circabc

ECHA zal voortaan niet-vertrouwelijke documenten openbaar maken die afgerond zijn op vergaderingen van de BPC werkgroepen.

Het comité voor biociden (BPC) van ECHA heeft vier expert-werkgroepen (WGs):

  • analytische methoden en fysisch-chemische eigenschappen (APCP),
  • werkzaamheid (EFF),
  • gezondheid voor de mens (TOX) en milieu (ENV).

In deze werkgroepen overleggen experts van de bevoegde autoriteiten van Europese lidstaten over technisch inhoudelijke aspecten van de beoordeling van werkzame stoffen en Unietoelatingen. ECHA heeft een webomgeving gecreëerd waar openbare, afgeronde stukken van werkgroepvergaderingen worden gepubliceerd:
Documents agreed at BPC WG meetings - Public.

S-circabc

Mocht u op bovenstaande pagina terecht komen, dan navigeert u als volgt. Klik achtereenvolgens op:

  • Categorieën bekijken (in Hoofdmenu),
  • European Chemicals Agency (in S-CIRCABC)
  • Documents agreed at BPC WG meetings – Public (in Toegang zonder registratie).