Op de website van ECHA staat  een overzicht van de belangrijkste actuele onderwerpen voor biociden, waar ECHA aan werkt of aan heeft gewerkt. De onderwerpen zijn alternatieven voor rodenticiden, risico’s voor bestuivers zoals bijen, creosoot en cybutrine.

Veiliger alternatieven voor rodenticiden met anticoagulantia

Anticoagulantia zijn dodelijk voor knaagdieren omdat ze de bloedstolling tegengaan. Deze werkzame stoffen zijn ook gevaarlijk voor mens en milieu. ECHA’s Biocidal Product Committee (BPC) heeft daarom veiligere alternatieven onderzocht. Voor bepaalde situaties kunnen muizen- of rattenvallen ook voldoende effectief zijn. De BPC-opinie is in februari 2023 naar Europese Commissie gestuurd.

Bescherming van bestuivers

ECHA ontwikkelt een richtsnoer om de effecten van biociden op bestuivers zoals bijen te beoordelen. Dit helpt om deze insecten te beschermen. Het richtsnoer is naar verwachting klaar in 2024.

Beperking van het gebruik van creosoot voor houtconservering

 Creosoot is schadelijk voor het milieu en kan kanker veroorzaken. ECHA publiceerde op 31 januari 2023 een lijst met EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten waar nog met creosoot behandeld hout op de markt mag worden gebracht. Het toegestane gebruik is beperkt tot palen voor telefoon- en elektriciteitskabels en voor spoorbielzen. Deze beperking geldt sinds 30 april 2023.

Cybutrine is wereldwijd verboden

Cybutrine werd gebruikt in aangroeiwerende verf voor schepen (antifouling). Samen met andere organisaties zorgde ECHA ervoor dat deze werkzame stof wereldwijd is verboden. Vanaf 1 januari 2023 mag antifouling met cybutrine niet meer worden gebruikt.

Meer informatie

Zie voor een uitgebreide toelichting op de actuele onderwerpen de ECHA-website.