Sustainable Control of Harmful Organisms in the Twenty-First Century (SCOTTY)

Er zijn veel verschillende instrumenten beschikbaar om schadelijke organismen duurzaam te bestrijden. Dit varieert van preventieve beheersmaatregelen tegen plagen tot alternatieve niet-chemische bestrijdingsmaatregelen of een geoptimaliseerd gebruik van biociden. Met het initiatief “Sustainable Control of Harmful Organisms in the Twenty-First Century” (SCOTTY) brengt het Duitse ministerie van Milieu (Umweltbundesambt) verschillende competenties en concepten op deze website samen.