Dit najaar zijn er 3 interessante bijeenkomsten over biociden. ECHA organiseert op 24 oktober een digitale trainingssessie over de overgang van SPC Editor naar IUCLID. Op maandag 13 november is de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-lunchlezing over de wondere wereld van biociden. En op 11 en 12 december organiseert Chemical Watch in Wenen de jaarlijkse conferentie Biocides Europe.

24 oktober: Online trainingssessie SPC-editor naar IUCLID

Op dinsdag 24 oktober van 09:30-15:00 organiseert ECHA een online trainingssessie voor deelnemers vanuit de industrie om de overgang naar IUCLID toe te lichten. IUCLID vervangt de SPC-editor als online applicatie om de samenvatting van productkenmerken in het format te plaatsen dat nodig is voor de toelating van biociden. Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u op de website van ECHA.

13 november: KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-lunchlezing

Kijk en luister op maandag 13 november van 12:00-13:00 naar de online KNB-lunchlezing 'De wondere wereld van biociden’. Tijdens deze lunchlezing vertelt Jan Willem Andriessen van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) over wat biociden nou eigenlijk zijn. Ook beantwoordt hij vragen over de wet- en regelgeving rondom biociden. Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u op de pagina KNB-lunchlezing: De wondere wereld van biociden.

11 en 12 december: Conferentie Biocides Europe 2023 in Wenen

Op 11 en 12 december organiseert Chemical Watch de jaarlijkse conferentie ‘Biocides Europe’. De conferentie gaat over de biocidenverordening. Aan bod komen onder andere de criteria voor hormoonverstorende stoffen en de impact van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). De CSS heeft als doel om de innovatie van veilige en duurzame chemicaliën te stimuleren en zo de bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen te vergroten. Deelname aan de conferentie kan zowel in Wenen als digitaal. Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u op de website van Chemical Watch.