Op 7 april 2022 lichtte het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden))  met een presentatie zijn werk toe aan de Tweede Kamer. De presentatie liet zien wat het Ctgb doet en hoe zij te werk gaat. 

De presentatie ging onder andere in op de organisatie. Zo werken er momenteel ruim 160 medewerkers bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De verhouding van het werk aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ongeveer 50/50.

Processen stoffengoedkeuring en middelentoelating  

Ook ging de presentatie in op het wettelijke kader en de processen voor stoffengoedkeuring en middelentoelating. Het Ctgb wijst ongeveer 8% van de aanvragen af. Voor 50-60% van de aangevraagde middelen wordt het gebruiksvoorschrift aangescherpt of ingeperkt.

Ctgb: een uitvoeringorganisatie  

Verder kwamen in de presentatie zaken als de transparantie, de kwaliteitsborging en de actuele onderwerpen voor het Ctgb aan bod.  Ten slotte werd in de presentatie benadrukt dat het Ctgb een uitvoeringsorganisatie is. ‘Ctgb gaat over toelatingen, niet over (vermindering van) gebruik’. 

Luister de technische briefing terug  

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de technische briefing door het Ctgb terugluisteren.