De Europese brancheorganisatie voor plaagdierbeheersing Cepa roept Europese plaagdierbeheersbedrijven en hun klanten op om een overeenkomst over geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) te ondertekenen. Ondertekening verplicht hen om rodenticiden en andere biociden voor ongediertebestrijding alleen als laatste redmiddel te gebruiken.

De Cepa, heeft hiervoor het memorandum ‘Promoting Integrated Pest Management (IPM) in Europa’ opgesteld.

Hoewel de ondertekening niet juridisch bindend is, stemmen de ondertekenaars ermee in om biociden alleen te gebruiken nadat alle andere technieken zijn onderzocht. Dit is volgens het memorandum in overeenstemming met de IPM aanpak van de UN Food & Agriculture Organisation. Deze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek die zich richt op langdurige preventie van ongedierte.

Ondertekening van het memoradum verplicht tot opleiding van professionals in plaagdierbeheersing in het duurzaam en verstandig gebruik van biociden. Bedrijven voor plaagdierbeheersing die het memorandum ondertekenen, komen overeen om regelmatig te worden gecertificeerd en gecontroleerd. Klanten van plaagdierbeheersbedrijven die het memoradum ondertekenen, verbinden zich ertoe alleen met professionele bedrijven samen te werken, om onnodig gebruik van biociden te voorkomen.