De BPRS start een project om de controle van de etikettering van biociden te verbeteren. De BPRS is een subgroep voor de Biocidenverordening binnen het handhavingsplatform van ECHA (ECHA’s Enforcement Forum).

Het project van de BPRS focust op het controleren van de etiketten van biociden. Er wordt onder andere gekeken of de informatie op de etiketten overeenkomt met de toelating. Daarnaast kunnen inspecteurs de veiligheidsinformatiebladen controleren.

Het project van de BPRS wordt parallel aan een project van het handhavingsplatform van ECHA uitgevoerd. Binnen dit project wordt getoetst of online verkochte producten als speelgoed of huishoudelijke producten voldoen aan de regels van REACH en de CLP.

Beide projecten worden voorbereid in 2024 en uitgevoerd in 2025. De rapportages worden verwacht in 2026. Meer informatie over de projecten leest u op de website van ECHA.

Over het handhavingsplatform van ECHA en het BPRS

Het handhavingsplatform van ECHA is een netwerk van handhavende instanties uit de EU Europese unie (Europese unie) en de EEA.  BPRS is een subgroep van het platform, gericht op biociden. Meer informatie over het BPRS vindt u op biociden.nl.